trangchu
TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM SỞ THÍCH NGHỀ NGHIỆP NỔI TRỘI
Một trong những cơ sở quan trọng để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực của mình trong học tập và là chìa khóa để thành công trong nghề nghiệp đó là hiểu rõ bản thân và xác định đúng "Sở thích nghề nghiệp" của mình. Nhằm giúp học sinh chọn đúng ngành, nghề mà mình yêu thích, phù hợp với năng lực của bản thân, Trường ĐH Tài chính - Marketing xây dựng chương trình "Trắc nghiệm sở thích bản thân & Sở thích nghề nghiệp". Hy vọng, chương trình này giúp các em thí sinh chọn đúng ngành nghề theo sở thích và năng lực của bản thân mình.
Bắt đầu làm bài trắc nghiệm