trangchu
TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN SINH 2014
Họ tên  
Ngày sinh  
Khối thi  
Lưu ý:
1. Nhập họ tên có dấu tiếng Việt bằng bảng mã Unicode.
2. Chỉ nhập những phần nào biết, phần nào không biết thì để trống hoặc không chọn.
3. Khi cần điều chỉnh sai sót hoặc bổ sung thông tin cá nhân (Nếu có) vào hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh mang Phiếu số 2, 1 ảnh 4x6 và các giấy tờ cần thiết có liên quan đến Phòng Quản lý đào tạo (P204) Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian: từ ngày 20/06/2014 đến ngày 30/06/2014.
4. Sau ngày thi, mọi yêu cầu về điều chỉnh sai sót hoặc bổ sung thông tin cá nhân (nhất là đối tượng, khu vực) vào hồ sơ đăng ký dự thi đều không được giải quyết.
5. Khi đi thi thí sinh phải mang theo giấy báo dự thi, CMND, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
6. Riêng thí sinh ở 3 cụm thi Cần Thơ, Quy Nhơn và Vinh có thể điều chỉnh các sai sót hoặc bổ sung thông tin cá nhân (nếu có) vào hồ sơ đăng ký dự thi theo thời gian như sau: Đợt 1 (Khối A, A1) ngày 03/07/2014, Đợt 2 (Khối D1) ngày 08/07/2014 tại hội đồng thi của Trường ở các địa điểm thi của ba cụm thi.