THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

TỔNG QUAN:

Mã trường:           DMS

Vùng tuyển: cả nước

Hình thức tuyển: thực hiện 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức thi tuyển đại học

Khối A: Toán, Lý, Hóa.

Khối D1: Văn, Toán, Anh văn.

Tổ chức xét tuyển:

Đại học: xét tuyển nguyện vọng  2 – 3 của  hai khối A và D1, nếu nguyện vọng 1  không đủ chỉ tiêu.

Cao đẳng: xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học của trường và các trường khác cùng khối thi.

Trung cấp: Xét tuyển từ kết quả thi đại học của trường và thi đại học, cao đẳng các trường khác.

Ngày thi: (theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đợt 1 (khối A):             ngày 4 và 5/7/2009.

Đợt 2 (khối D1):          ngày 9 và 10/7/2009.

Các cụm thi: nhà trường tổ chức tại 3 cụm thi ở các địa điểm.

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.

Thành phố Cần Thơ.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Đại học:                        1.000

Cao đẳng:                     1.300

Trung cấp:                        600

Liên thông:

Cao đẳng:                  300

Đại học:                 1.400

MÃ NGÀNH VÀ KHỐI THI TUYỂN:

STT

Ngành và chuyên ngành

Khối thi

Mã ngành

Đại học

Cao đẳng

1

Ngành Quản trị Kinh doanh - 401

1. Quản trị kinh doanh tổng hợp

A, D1

411

C65

2. Thương mại quốc tế

A, D1

412

C65

3. Kinh doanh quốc tế

A, D1

413

C65

4. Du lịch lữ hành

A, D1

414

C65

5. Thẩm định giá

A, D1

415

C65

6. Kinh doanh bất động sản

A, D1

416

C65

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng - 403

1. Tài chính doanh nghiệp

A, D1

431

 

2. Ngân hàng

A, D1

432

 

3

Ngành kế toán – 405

1. Kế tóan doanh nghiệp

A, D1

451

C66

2. Kế toán ngân hàng

A, D1

452

C66

4

Ngành hệ thống thông tin kinh tế - 406

1. Tin học ứng dụng trong kinh doanh

A, D1

461

C67

2. Tin học kế toán

A, D1

462

C67

3. Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

A, D1

463

C67

5

Ngành Marketing - 407

1. Marketing tổng hợp

A, D1

471

 

2. Quản trị thương hiệu

A, D1

472

 

6

Ngành tiếng Anh – 751

1. Tiếng Anh kinh doanh

D1

751

C68

ĐĂNG KÝ DỰ THI, THÔNG BÁO KẾT QUẢ:

Đăng ký dự thi:

Đầu tháng 3/2009: mua hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT hoặc tại sở GD&ĐT.

Từ 10/3/2009 đến 10/4/2009: khai và nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí tuyển sinh tại trường THPT (thí sinh tự do nộp tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định).