TIN MỚI
» Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển thuộc diện xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Khoá 1 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013 (23/9/13)
» Danh sách thí sinh thuộc diện xét tuyển trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 1 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013 (23/9/13)
» Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 1 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013 (20/9/13)
» Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2013 (20/9/13)
» Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 1 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy (20/9/13)
» Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy (20/9/13)
» Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khoá 9 - Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013 (20/9/13)
» Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khoá 1 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013 (20/9/13)
» Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013 (12/9/13)
» Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013 (11/9/13)
TRA CỨU SỐ BÁO DANH
TS CHÍNH QUY
TS CHẤT LƯỢNG CAO