THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Học phí và miễn giảm học phí:

Học phí:

Mức học phí:

Đại học:                5.500.000đ/sinh viên/năm

Cao đẳng:             5.000.000đ/sinh viên/năm

Trung cấp:            3.800.000đ/học sinh/năm

Học phí một năm nộp 2 kỳ, nhà trường sẽ thu vào đầu mỗi học kỳ.

Miễn giảm học phí:

Miễn 100% học phí cho các đối tượng sau:

 • HSSV là con gia đình thuộc diện đói.
 • HSSV có cha mẹ thường trú tại vùng cao, vùng sâu, hải đảo (trừ thành phố, thị xã, thị trấn).
 • HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
 • HSSV là người tàn tật, gặp khó khăn về kinh tế, mất khả năng lao động từ 21% trở lên.
 • HSSV là con GV-CBVC cơ hữu đang công tác tại trường.
 • Giảm 50% học phí cho các đối tượng sau:
 • HSSV là con GV-CBVC có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động.
 • HSSV là con gia đình thuộc diện nghèo.

Điều kiện và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:

Loại học bổng

Điểm TB

Học kỳ

Điểm rèn luyện

Học kỳ

Mức học bổng

ĐH, CĐ

Trung cấp

Loại khá

Từ 7,0 – cận 8,0

Từ Khá trở lên

260.000 đ/tháng

220.000 đ/tháng

Từ 8,0 – cận 9,0

Xếp loại Khá

Loại giỏi

Từ 8,0 – cận 9,0

Từ Tốt trở lên

390.000 đ/tháng

330.000 đ/tháng

Từ 9,0 trở lên

Xếp loại Tốt

Loại xuất sắc

Từ 9,0 trở lên

Xếp loại Xuất sắc

520.000 đ/tháng

440.00 đ/tháng

Thưởng khuyến khích học tập:

HSSV thuộc diện ưu đãi: con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh và những người hưởng chính sách như thương binh. Nếu học giỏi được cấp học bổng khuyến khích học tập, ngoài mức học bổng được hưởng còn được nhận thưởng học bổng khuyến khích học tập như sau:

 • Loại khá:                 thưởng thêm 40% học bổng khuyến khích học tập toàn phần.
 • Loại giỏi:                thưởng thêm 90% học bổng khuyến khích học tập toàn phần.
 • Loại xuất sắc:          thưởng thêm 140% học bổng khuyến khích học tập toàn phần.

HSSV thuộc diện trợ cấp xã hội; HSSV hưởng học bổng chính sách: nếu học giỏi được cấp học bổng khuyến khích học tập, ngoài mức học bổng được hưởng còn được thưởng học bổng khuyến khích học tập như sau:

 • Loại khá:                 thưởng thêm 30% học bổng khuyến khích học tập toàn phần.
 • Loại giỏi:                thưởng thêm 80% học bổng khuyến khích học tập toàn phần.
 • Loại xuất sắc:          thưởng thêm 120% học bổng khuyến khích học tập toàn phần.

Chế độ bảo hiểm: HSSV được tổ chức mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn tự nguyện theo Quy định.

Chế độ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: trong thời gian đào tạo sinh viên nam được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự suốt một khóa học.

Hoạt động hỗ trợ sinh viên:

 • Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội.
 • Tìm kiếm nguồn học bổng xã hội cho sinh viên vượt khó học giỏi, xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
 • Tư vấn và hướng dẫn nhà trọ cho sinh viên.
 • Tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên: việc làm bán thời gian (cho sinh viên năm thứ 2 cao đẳng và năm thứ 3 đại học) và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục mua vé xe buýt tháng.