THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  909/TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2

kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014

 

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo về điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào Trường kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

1.  Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

1.1. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 480 chỉ tiêu

1.2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu

1

Ngành Quản trị kinh doanh: gồm các chuyên ngành

 

 

 

 

Quản trị bán hàng

D340101.2

19,0

30

 

Quản lý kinh tế

D340101.3

19,0

50

 

Quản trị dự án

D340101.4

19,0

50

2

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

19,0

50

3

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

 

 

 

Ngân hàng

D340201.2

19,0

50

 

Thuế

D340201.3

19,0

50

 

Tài chính công

D340201.5

19,0

50

 

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,0

50

 

Thẩm định giá

D340201.7

19,0

50

4

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý

D340405.2

19,0

50

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2.  Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 25/09/2014.

2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

  • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014.
  • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
  • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên lạc với thí sinh.

2.3. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

2.4. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cần ghi cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

2.5. Ngày công bố kết quả xét tuyển: 26/09/2014 tại http://dms.ufm.edu.vn/

3. Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:

3.1. Ngày làm thủ tục nhập học: ngày 27/09/2014

3.2. Địa điểm làm thủ tục nhập học:

- Địa chỉ: số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình, TP.HCM

- Điện thoại: 08. 3 9970 941 – Fax: 08. 3 9971 065

- Email: dms@ufm.edu.vn ./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để biết);

- HĐTS 2014;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu: VT, PQLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Hoàng Trần Hậu