THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 

Số:    894/TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  11  tháng 9 năm 2014

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012”;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2012, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 06 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 07 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ Thông báo về mức điểm xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngày 08/08/2014 của Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học, Cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 814/TB-ĐHTCM-TS2014 ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch HĐTS trường về điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với bậc Đại học liên thông (đối tượng tốt nghiệp dưới 36 tháng) kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 11/09/2014 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014 trường Đại học Tài chính - Marketing,

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 đối với bậc Đại học liên thông (đối tượng tốt nghiệp dưới 36 tháng) vào Trường kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

I. VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1

1. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung:

Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đối với bậc Đại học liên thông (đối tượng tốt nghiệp dưới 36 tháng)13,0 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2.  Giấy báo trúng tuyển và nhập học:

 • Trường sẽ gửi theo hình thức chuyển phát nhanh Giấy báo trúng tuyển và nhập học trực tiếp đến thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh ghi trên hồ sơ ĐKDT.
 • Thí sinh có thể download Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại địa chỉ http://dms.ufm.edu.vn/

3.  Thời gian, phương thức và thủ tục nhập học:

3.1. Thời gian tổ chức nhập học:

 • Thí sinh trúng tuyển có thể đến trường làm thủ tục nhập học ngay khi trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển.
 • Thời gian tổ chức nhập học tập trung: ngày 15/09/2014 (thứ Hai).

3.2. Phương thức nhập học: thí sinh làm thủ tục nhập học theo 1 trong 2 cách sau:

 • Thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học trực tuyến qua mạng của trường tại cổng thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ mục Tuyển sinh/Đăng ký nhập học. Khi đến trường, thí sinh nộp các thủ tục nhập học để kiểm tra, đối chiếu.
 • Làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinh xem tại http://dms.ufm.edu.vn/ hoặc theo nội dung đính kèm Giấy báo trúng tuyển và nhập học.

3.4. Học phí: thí sinh nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank, hoặc tại trường vào ngày làm thủ tục nhập học. Thí sinh xem thông tin chi tiết tại website http://dms.ufm.edu.vn/.

II. VỀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2

1.  Chỉ tiêu, ngành xét tuyển và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

1.1. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 700 chỉ tiêu

1.2. Ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

KHỐI TUYỂN SINH

01

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

02

Kinh doanh quốc tế

D340120

A,A1,D1

03

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

04

Kế toán

D340301

A,A1,D1

05

Ngôn ngữ Anh

D220201

D220201

 

1.3. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 13,0 điểm

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2.  Đối tượng tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

Thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (kỳ tuyển sinh quốc gia năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức) các khối thi A, A1, D1 và có kết quả thi tuyển sinh vào Đại học đạt điều kiện tham gia xét tuyển;
 2. Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng các ngành đào tạo cùng với khối ngành đào tạo của ngành xét tuyển vào trường;
 3. Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; nếu là bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.  Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

3.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Từ 07 giờ 30 ngày 12/09/2014 đến 17 giờ 00 ngày 02/10/2014.

3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014.
 • Bản sao y văn bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng hệ chính quy và bảng kết quả học tập toàn khóa.
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
 • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc với thí sinh, số điện thoại.

3.3. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

3.4. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cần ghi cụ thể tên ngành và mã ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

3.5. Ngày công bố kết quả xét tuyển và thủ tục nhập học: 06/10/2014. 

3.6. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng ngành đào tạo.

 

4.  Thời gian giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

     Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp đến hết ngày 25/09/2014. Kể từ ngày 26/09/2014 trở đi sẽ không giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

5.  Lệ phí đăng ký xét tuyển dành cho thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

Nhà trường không giải quyết hoàn trả lại lệ phí đăng ký xét tuyển.

 

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing

Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39970941 – E-mail: dms@ufm.edu.vn

Website: http://dms.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu (để biết);

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các báo, đài truyền thông;

- Thông báo, website trường;

- Lưu VT, HĐTS 2014.

 

KT. CHỦ TỊCH HĐTS \ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS \ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
ThS. Hứa Minh Tuấn