THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 

Số:  822/TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22   tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 đợt 2
và bổ sung chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

 

Căn cứ Thông báo về mức điểm xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngày 08/08/2014 của Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học, Cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả phiên họp của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014 trường Đại học Tài chính - Marketing ngày 22/08/2014;

Căn cứ tình hình nhập học NV1 từ ngày 15 đến ngày 22/08/2014,

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 và bổ sung chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG:

1. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2: 180 chỉ tiêu

2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu

1

Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành

 

 

 

Quản trị bán hàng

D340101.2

19,0

30

Quản lý kinh tế

D340101.3

19,0

50

Quản trị dự án

D340101.4

19,0

50

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành ngân hàng

D340201.2

19,0

50

 

 


3. Bổ sung chỉ tiêu cho các ngành, chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 1:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu đã phân bổ đợt 1

Chỉ tiêu bổ sung

Tổng cộng

1

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

19,0

20

30

50

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

Thuế

D340201.3

19,0

30

20

50

 

Tài chính công

D340201.5

19,0

40

10

50

 

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,0

40

10

50

 

Thẩm định giá

D340201.7

19,0

30

20

50

3

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý

D340405.2

19,0

40

10

50

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

3.  Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

3.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 09/09/2014.

3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

  • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014.
  • Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ.
  • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc với thí sinh, số điện thoại.

3.3. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

3.4. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cần ghi cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

3.5. Ngày công bố kết quả xét tuyển: 12/09/2014.

3.6. Ngày làm thủ tục nhập học: 15/09/2014.

3.7. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.

4.  Thời gian giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

     Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp đến hết ngày 04/09/2014. Kể từ ngày 05/09/2014 trở đi sẽ không giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

5.  Lệ phí đăng ký xét tuyển dành cho các thí sinh rút hồ sơ

Không giải quyết hoàn trả lại lệ phí đăng ký xét tuyển.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing

Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39970941 – E-mail: dms@ufm.edu.vn

Website: http://dms.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các báo, đài truyền thông;

- Thông báo;

- Lưu VT, HĐTS 2014.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Hoàng Trần Hậu