trangchu
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019
Nhập họ tên, Số báo danh hoặc MSSV để in giấy báo trúng tuyển    

Thí sinh lưu ý:

- Thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì cụm thi) cho trường Đại học Tài chính – Marketing trước lúc 17g00 ngày 15/08/2019 (Thí sinh có thể nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường) để xác nhận nguyện vọng học tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường thì xem như từ chối nhập học vào Trường.
Xem hướng dẫn nhập học