trangchu
Thí sinh lưu ý:
- Tên đăng nhập là số CMND của thí sinh, mật khẩu là ngày sinh của thí sinh theo dạng ngàythángnăm.
VD: Thí sinh có số CMND: 123456789, ngày sinh: 03/05/2000 thì tên đăng nhập của thí sinh sẽ là 123456789, mật khẩu là 030500
- Các vấn đề thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại Phòng Quản lý đào tạo, địa chỉ: Phòng A204, trụ sở chính trường ĐH Tài chính - Marketing số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP. Hồ Chính Minh, điện thoại: 028 37720404 để được giải đáp.
 
DANH SÁCH HỒ SƠ XÉT TUYỂN KHÔNG HỢP LỆ
STTHỌ TÊN THÍ SINHNGÀY SINHGHI CHÚ
1 Đinh Thị Lan Anh 14/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
2 Nguyễn Thị Tú Quyên 02/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
3 Lê Nguyễn Bình Nhi 03/05/2000 Sai phiếu đăng ký
4 Nguyễn Hoàng Huy 06/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
5 Đỗ Quốc Vương 18/07/2000 Thiếu học bạ xét tuyển
6 Trần Thị Bích Hậu 18/01/2000 Hồ sơ không hợp lệ, thiếu học bạ xét tuyển (Cao đẳng)
7 Liên Hồng Duy 10/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
8 Hà Yến Nhi 28/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
9 Lý Phạm Gia Hân 03/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
10 Phạm Ngọc Thảo 19/02/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao. (chỉ có học bạ)
11 Hồ Thị Lan Anh 21/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
12 Lê Tuấn Kiệt 05/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
13 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 29/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
14 Trần Thị Thùy 09/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
15 Đinh Thị Thu Trang 24/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
16 Trần Minh Thư 12/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
17 Lê Phước Thịnh Phú 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
18 Phạm Quang Minh 18/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
19 Trần Thị Thanh Nhàn 10/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
20 Đỗ Duy Minh 26/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
21 Nguyễn Lê Thúy Ngân 27/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
22 Võ Phạm Trà My 22/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
23 Phan Thị Hà Linh 10/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
24 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
25 Đặng Thành Lộc 17/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
26 Nguyễn Thị Nhi 10/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
27 Hà Hoàng Nhân 27/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
28 Lê Thị Yến Nhi 11/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
29 Phạm Văn Vũ 26/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
30 Hồ Ngọc Nữ 20/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
31 Nguyễn Thanh Trúc 09/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
32 Nguyễn Thị Hoa 20/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
33 Lê Thị Bích Thuận 17/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
34 Nguyễn Thị Mỹ Trong 21/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
35 Phan Phạm Trâm Anh 04/11/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
36 Vũ Thị Thanh 11/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
37 Nguyễn Quốc Bảo 16/02/1999 Tốt nghiệp 2017
38 Trần Thị Băng Tâm 02/07/2000 Hồ sơ không hợp lệ, thiếu phiếu đăngký
39 Phan Nguyễn Như Quỳnh 27/10/2000 Hồ sơ không hợp lệ, thiếu phiếu đăng ký
40 Lê Thị Kim Chi 13/09/1999 Tốt nghiệp năm 2017
41 Lê Nguyễn Khả Vy 24/12/1997 Trung tâm giáo dục thường xuyên
42 Nguyễn Văn Tiến 06/12/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
43 Trương Thành Nam 28/09/1999 Tốt nghiệp năm 2017
44 Nguyễn Huỳnh Như 19/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
45 Nguyễn Thị Xuân Hương 03/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
46 Nguyễn Đỗ Hồng Loan 23/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
47 Phạm Thị Thu Hà 02/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
48 Bùi Thị Huyền 22/03/1999 Tốt nghiệp năm 2017
49 Dương Tố Linh 09/09/1995 Tốt nghiệp năm 2013
50 Võ Ngọc Bảo Diệu 14/05/1998 Tốt nghiệp năm 2016
51 Nguyễn Thị Thảo Vy 20/08/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
52 Nguyễn Quốc Bảo 16/02/1999 Thí sinh tốt nghiệp năm 2017
53 Lê Thị Kiều Duyên 02/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
54 Phan Thanh Bằng 24/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
55 Mai Đông Thùy 10/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
56 Lâm Hoàng Tứ 24/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
57 Tô Thị Diệu 24/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
58 Trần Thị Mỹ Huyền 05/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
59 Nguyễn Đoàn Hương Giang 11/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
60 Văn Thị Mỹ Vương 12/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
61 Nguyễn Thị Ngọc Linh 31/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
62 Lê Hoàng Anh 19/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
63 Nguyễn Thế Long 03/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
64 Phạm Trần Trọng Thuật 01/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
65 Huỳnh Tuyết Nhi 25/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
66 Phạm Thị Liên 08/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
67 Trương Thị Thu Hiền 16/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
68 Lâm Thị Lan Dy 16/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
69 Quách Thu Kiều 30/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
70 Võ Thị Liễu 27/04/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
71 Lê Hồng Phương Linh 07/05/1999 Tốt nghiệp năm 2017
72 Diệp Nhã Mi 20/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
73 Bùi Phan Thùy Liên 10/08/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
74 Nguyễn Minh Khôi 12/08/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
75 Lê Hồng Phúc 25/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
76 Trần Thị Ngọc Quyến 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
77 Nguyễn Thị Ngọc Hân 22/04/1999 Tốt nghiệp năm 2017
78 Phan Thị Phương Hảo 21/07/1999 Tốt nghiệp năm 2017
79 Nguyễn Hồ Tường Vi 09/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
80 Đoàn Thị Như Phương 30/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
81 Kiều Thị Phương 11/05/1999 Tốt nghiệp năm 2017
82 Đặng Thị Cẩm Tú 14/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
83 Nguyễn Hoàng Lộc 30/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
84 Trương Hoàng Hồng Cẩm 27/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
85 Đoàn Nguyễn Nam Phương 03/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
86 Nguyễn Huỳnh Bảo My 15/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
87 Lê Thị Bảo Khuyên 17/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
88 Nguyễn Thanh Ngân 23/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
89 Lê Nguyễn Thị Hoài Thương 20/12/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
90 Nguyễn Thị Trà My 10/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
91 Trần Bá Hiếu Trung 09/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
92 Trần Thị Huỳnh Như 28/07/1999 Tốt nghiệp năm 2017
93 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 27/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
94 Đỗ Đoàn Trúc Giang 20/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
95 Phạm Thị Thu 05/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
96 Phan Duy Thiện 20/06/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
97 Cao Thị Minh Uyên 10/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
98 Trần Thị Thanh Thảo 18/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
99 Lê Trần Minh Khang 10/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
100 Phạm Thị Thương 29/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
101 Nguyễn Hương Loan 02/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
102 Lê Thị Thúy Vi 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
103 Nguyễn Thị Kiều Chinh 20/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
104 Nguyễn Thanh Thi 13/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
105 Lê Mỹ Khánh 17/01/1999 Tốt nghiệp năm 2017
106 Nguyễn Thị Nương 22/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
107 Phan Tường Vy 15/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
108 Bùi Thị Kim Thúy 21/02/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên (lớp 12)
109 Trần Thị Thùy Nhiên 24/04/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên lớp 12
110 Vũ Hồng Ngọc 15/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
111 Tạ Thị Như Ý 20/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
112 Trần Minh Thuận 31/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
113 Võ Thị Kim Phượng 04/03/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
114 Trần Thị Mộng Thúy 06/12/1999 Trung tâm giáo dục thường xuyên
115 Trương Kim Ngân 21/02/1999 Trung Tâm Giáo dục thường xuyên
116 Đặng Quốc Cường 13/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
117 Bùi Thị Kim Xuân 31/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
118 Nguyễn Thị Lệ Thu 17/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
119 Lữ Thị Kim Yến 24/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
120 Nguyễn Quang Minh 09/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
121 Nguyễn Thị Linh Chi 16/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
122 Trương Thị Hoài Ny 26/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
123 Lê Nguyễn Thục Chinh 04/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
124 Hà Nguyên Vi 24/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
125 Lê Kim Thoa 15/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
126 Phùng Thị Ngọc Hân 10/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
127 Nguyễn Hoàng Cát Trang 12/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
128 Nguyễn Anh Mẫn 06/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
129 Võ Hồng Lam 15/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
130 Hán Lê Như Quỳnh 07/10/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
131 phạm Thị Hồng Hạnh 22/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
132 Phan Duy Tú 31/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
133 Đỗ Chiếm Duy 27/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
134 Nguyễn Thị Ngọc Bỉ 29/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
135 Nguyễn Hương Quỳnh 11/11/1998 Tốt nghiệp năm 2016
136 Nguyễn Long An 19/02/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
137 Nguyễn Tấn Phước 05/11/2000 hí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
138 Lê Minh Thư 24/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
139 Trần Thị Ngọc Anh 27/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
140 Đặng Thị Tố Quyên 26/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
141 Phan Thị Út Mận 19/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
142 Đặng Thị Hoàng Quyên 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
143 Nguyễn Thị Huyền Trân 07/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
144 Đỗ Huyền Trang 26/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
145 Văn Đức Tiến 21/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
146 Nguyễn Ngọc Lan Anh 14/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
147 Lê Lý Kim Thảo 28/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
148 Yên Thị Ngọc Ánh 14/12/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
149 Từ Thanh Toàn 29/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
150 Nguyễn Trương Tú Anh 27/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
151 Võ Trần Kiều Anh 21/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
152 Phạm Thị Lệ Thanh 16/03/1999 Tốt nghiệp năm 2017
153 Đặng Ngọc Kim Ngân 08/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
154 Võ Hoàng Tiến 17/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
155 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên 10/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
156 Huỳnh Thị Nhàn 12/12/1999 Tốt nghiệp năm 2017
157 Cao Văn Tạo 26/09/1999 Tốt nghiệp năm 2017
158 Nguyễn Đoàn Kiều My 12/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
159 Nguyễn Phúc Quỳnh Như 28/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
160 Phạm Thanh Thư 25/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
161 Đinh Kim Hiếu 09/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
162 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
163 Lâm Thị Mỹ Duyên 30/10/1999 Tốt nghiệp năm 2017
164 Nguyễn Hoàng Phi 23/09/1997 Tốt nghiệp năm 2016
165 Nguyễn Thanh Nhã Trúc 02/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
166 Nguyễn Phạm Quốc Tuấn 10/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
167 Nguyễn Duy Tân 15/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
168 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
169 Lường Thị Vân Anh 15/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
170 Cao Sĩ Ben 20/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
171 Hoàng Thị Ngọc Anh 27/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
172 Nguyễn Lê Quốc Anh Thư 02/09/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
173 Mai Minh Trẫm 08/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
174 Đặng Thị Ngân Hà 22/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
175 Ngô Thanh Sang 20/10/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
176 Cao Thúy Hằng 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
177 Phạm Thị Thu Trang 02/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
178 Nguyễn Long Vũ 27/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
179 Nguyễn Thị Ái Thi 20/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
180 Lê Hải Huỳnh 15/06/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
181 Phan Thị Xinh 06/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
182 Lê Như Quỳnh 08/10/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao. (Trung tâm giáo dục thường xuyên)
183 Ngô Thị Như Ý 02/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
184 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
185 Cao Nữ Kỳ Duyên 18/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
186 Hồ Trúc Ly 26/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
187 Nguyễn Bé Thảo 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
188 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 06/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
189 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
190 Võ Phượng Tường Vy 24/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
191 Trần Thành Đạt 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
192 Trần Nguyễn Kim Anh 21/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
193 Từ Kim Ngọc 25/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
194 Lâm Hồng Tâm 02/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
195 Vũ Thị Hồng Nhung 14/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
196 Bùi Bảo Nhi 15/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
197 Trần Thị Hương Thảo 17/09/1998 Tốt nghiệp năm 2016
198 Nguyễn Như Danh 15/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
199 Thị Ru 12/05/1998 Tốt nghiệp năm 2016
200 Mã Trung Thành 17/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
201 Trần Huỳnh Trâm Anh 26/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
202 Tô Đại Dương 15/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
203 Ngô Thị Như Ý 02/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
204 Lê Đức Trường 09/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
205 Trần Anh Thư 24/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
206 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
207 Triệu Lan Phương 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
208 Đào Ngọc Trinh 11/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
209 Thạch Thị Thu Nga 07/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
210 Trần Thị Ngọc Dung 22/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
211 Lê Mạnh Minh Trung 26/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
212 Ngô Thị Lương 23/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
213 Hà Thảo Vy 23/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy chương trình đại trà và chất lượng cao.