trangchu
Thí sinh lưu ý:
- Tên đăng nhập là số CMND của thí sinh, mật khẩu là ngày sinh của thí sinh theo dạng ngàythángnăm.
VD: Thí sinh có số CMND: 123456789, ngày sinh: 03/05/2000 thì tên đăng nhập của thí sinh sẽ là 123456789, mật khẩu là 030500
- Các vấn đề thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại Phòng Quản lý đào tạo, địa chỉ: Phòng A204, trụ sở chính trường ĐH Tài chính - Marketing số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP. Hồ Chính Minh, điện thoại: 028 37720404 để được giải đáp.
 
DANH SÁCH HỒ SƠ XÉT TUYỂN KHÔNG HỢP LỆ
STTHỌ TÊN THÍ SINHNGÀY SINHGHI CHÚ
1 Huỳnh Kim Tuyền 02/07/1999 Tốt nghiệp năm 2017
2 Hoàng Thị Ước 15/06/1997 Tốt nghiệp năm 2015
3 Đỗ Trung Nhân 06/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
4 Thị Ru 12/05/1998 Tốt nghiệp năm 2016
5 Trương Ngọc Phú 22/09/1997 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
6 Nguyễn Ngọc Trân 25/02/1999 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
7 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/2000 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
8 Đoàn Thị Điều 17/02/2000 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
9 Phan Thị Trúc Linh 22/10/2000 Thiếu học bạ (photo) để xét tuyển
10 Hoàng Đình Lộc 25/12/1999 Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển.
11 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/10/2000 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/2000 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
13 Phạm Thị Huyền Trang 06/08/2000 Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển.
14 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/04/2000 Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển.
15 Nguyễn Thành Trung 30/12/2000 Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển.
16 Lê Văn Hiền 20/04/1999 Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển.
17 Trần Hồ Bảo Châu 21/08/2000 Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển.
18 Nguyễn Hoàng Quốc Thiên 21/07/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
19 Lê Văn Mi Lô 24/10/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
20 Nguyễn Thúy Nga 15/04/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
21 Nguyễn Định Quyết 01/02/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
22 Hồ Bảo Kim Như 08/07/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
23 Đào Nguyễn Thu Trang 03/12/2000 Thiếu phiếu đăng ký xét tuyển
24 Hồ Thị Hà Tiên 13/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
25 Nguyễn Thị Tuyết Sương 15/03/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
26 Hồ Nguyễn Phương Trinh 29/11/2000 Trung tâm Giáo dục thường xuyên
27 Nguyễn Võ An Khang 18/09/2000 Thiếu Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản photo) để xét tuyển
28 Đỗ Trung Nhân 06/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
29 Phamj Lan Anh 21/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
30 Trần Thị Tuyết Nhi 19/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
31 Đỗ Thị Hồng Trúc 04/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
32 Nguyễn Ngọc Huy 12/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
33 Trần Bảo Nhân 01/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
34 Huỳnh Công Điệp 18/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
35 Lê Phụng Khanh 30/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
36 Phạm Thị Thủy Tiên 20/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
37 Đinh Thị Lan Anh 14/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
38 Nguyễn Thị Tú Quyên 02/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
39 Lê Nguyễn Bình Nhi 03/05/2000 Sai phiếu đăng ký
40 Nguyễn Hoàng Huy 06/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
41 Đỗ Quốc Vương 18/07/2000 Thiếu học bạ xét tuyển
42 Trần Thị Bích Hậu 18/01/2000 Hồ sơ không hợp lệ, thiếu học bạ xét tuyển (Cao đẳng)
43 Liên Hồng Duy 10/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
44 Hà Yến Nhi 28/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
45 Lý Phạm Gia Hân 03/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
46 Phạm Ngọc Thảo 19/02/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao. (chỉ có học bạ)
47 Hồ Thị Lan Anh 21/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
48 Lê Tuấn Kiệt 05/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
49 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 29/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
50 Trần Thị Thùy 09/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
51 Đinh Thị Thu Trang 24/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
52 Trần Minh Thư 12/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
53 Lê Phước Thịnh Phú 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
54 Phạm Quang Minh 18/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
55 Trần Thị Thanh Nhàn 10/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
56 Đỗ Duy Minh 26/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
57 Nguyễn Lê Thúy Ngân 27/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
58 Võ Phạm Trà My 22/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
59 Phan Thị Hà Linh 10/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
60 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
61 Đặng Thành Lộc 17/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
62 Nguyễn Thị Nhi 10/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
63 Hà Hoàng Nhân 27/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
64 Lê Thị Yến Nhi 11/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
65 Phạm Văn Vũ 26/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
66 Hồ Ngọc Nữ 20/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
67 Nguyễn Thanh Trúc 09/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
68 Nguyễn Thị Hoa 20/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
69 Lê Thị Bích Thuận 17/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
70 Nguyễn Thị Mỹ Trong 21/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
71 Phan Phạm Trâm Anh 04/11/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
72 Vũ Thị Thanh 11/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
73 Nguyễn Quốc Bảo 16/02/1999 Tốt nghiệp 2017
74 Trần Thị Băng Tâm 02/07/2000 Hồ sơ không hợp lệ, thiếu phiếu đăngký
75 Phan Nguyễn Như Quỳnh 27/10/2000 Hồ sơ không hợp lệ, thiếu phiếu đăng ký
76 Lê Thị Kim Chi 13/09/1999 Tốt nghiệp năm 2017
77 Lê Nguyễn Khả Vy 24/12/1997 Trung tâm giáo dục thường xuyên
78 Nguyễn Văn Tiến 06/12/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
79 Trương Thành Nam 28/09/1999 Tốt nghiệp năm 2017
80 Nguyễn Huỳnh Như 19/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
81 Nguyễn Thị Xuân Hương 03/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
82 Nguyễn Đỗ Hồng Loan 23/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
83 Phạm Thị Thu Hà 02/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
84 Bùi Thị Huyền 22/03/1999 Tốt nghiệp năm 2017
85 Dương Tố Linh 09/09/1995 Tốt nghiệp năm 2013
86 Võ Ngọc Bảo Diệu 14/05/1998 Tốt nghiệp năm 2016
87 Nguyễn Thị Thảo Vy 20/08/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
88 Nguyễn Quốc Bảo 16/02/1999 Thí sinh tốt nghiệp năm 2017
89 Lê Thị Kiều Duyên 02/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
90 Phan Thanh Bằng 24/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
91 Mai Đông Thùy 10/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
92 Lâm Hoàng Tứ 24/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
93 Tô Thị Diệu 24/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
94 Trần Thị Mỹ Huyền 05/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
95 Nguyễn Đoàn Hương Giang 11/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
96 Văn Thị Mỹ Vương 12/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
97 Nguyễn Thị Ngọc Linh 31/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
98 Lê Hoàng Anh 19/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
99 Nguyễn Thế Long 03/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
100 Phạm Trần Trọng Thuật 01/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
101 Huỳnh Tuyết Nhi 25/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
102 Phạm Thị Liên 08/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
103 Trương Thị Thu Hiền 16/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
104 Lâm Thị Lan Dy 16/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
105 Quách Thu Kiều 30/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
106 Võ Thị Liễu 27/04/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
107 Lê Hồng Phương Linh 07/05/1999 Tốt nghiệp năm 2017
108 Diệp Nhã Mi 20/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
109 Bùi Phan Thùy Liên 10/08/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
110 Nguyễn Minh Khôi 12/08/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
111 Lê Hồng Phúc 25/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
112 Trần Thị Ngọc Quyến 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
113 Nguyễn Thị Ngọc Hân 22/04/1999 Tốt nghiệp năm 2017
114 Phan Thị Phương Hảo 21/07/1999 Tốt nghiệp năm 2017
115 Nguyễn Hồ Tường Vi 09/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
116 Đoàn Thị Như Phương 30/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
117 Kiều Thị Phương 11/05/1999 Tốt nghiệp năm 2017
118 Đặng Thị Cẩm Tú 14/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
119 Nguyễn Hoàng Lộc 30/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
120 Trương Hoàng Hồng Cẩm 27/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
121 Đoàn Nguyễn Nam Phương 03/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
122 Nguyễn Huỳnh Bảo My 15/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
123 Lê Thị Bảo Khuyên 17/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
124 Nguyễn Thanh Ngân 23/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
125 Lê Nguyễn Thị Hoài Thương 20/12/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
126 Nguyễn Thị Trà My 10/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
127 Trần Bá Hiếu Trung 09/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
128 Trần Thị Huỳnh Như 28/07/1999 Tốt nghiệp năm 2017
129 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 27/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
130 Đỗ Đoàn Trúc Giang 20/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
131 Phạm Thị Thu 05/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
132 Phan Duy Thiện 20/06/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
133 Cao Thị Minh Uyên 10/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
134 Trần Thị Thanh Thảo 18/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
135 Lê Trần Minh Khang 10/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
136 Phạm Thị Thương 29/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
137 Nguyễn Hương Loan 02/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
138 Lê Thị Thúy Vi 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
139 Nguyễn Thị Kiều Chinh 20/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
140 Nguyễn Thanh Thi 13/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
141 Lê Mỹ Khánh 17/01/1999 Tốt nghiệp năm 2017
142 Nguyễn Thị Nương 22/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
143 Phan Tường Vy 15/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
144 Bùi Thị Kim Thúy 21/02/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên (lớp 12)
145 Trần Thị Thùy Nhiên 24/04/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên lớp 12
146 Vũ Hồng Ngọc 15/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
147 Tạ Thị Như Ý 20/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
148 Trần Minh Thuận 31/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
149 Võ Thị Kim Phượng 04/03/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
150 Trần Thị Mộng Thúy 06/12/1999 Trung tâm giáo dục thường xuyên
151 Trương Kim Ngân 21/02/1999 Trung Tâm Giáo dục thường xuyên
152 Đặng Quốc Cường 13/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
153 Bùi Thị Kim Xuân 31/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
154 Nguyễn Thị Lệ Thu 17/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
155 Lữ Thị Kim Yến 24/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
156 Nguyễn Quang Minh 09/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
157 Nguyễn Thị Linh Chi 16/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
158 Trương Thị Hoài Ny 26/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
159 Lê Nguyễn Thục Chinh 04/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
160 Hà Nguyên Vi 24/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
161 Lê Kim Thoa 15/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
162 Phùng Thị Ngọc Hân 10/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
163 Nguyễn Hoàng Cát Trang 12/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
164 Nguyễn Anh Mẫn 06/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
165 Võ Hồng Lam 15/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
166 Hán Lê Như Quỳnh 07/10/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
167 phạm Thị Hồng Hạnh 22/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
168 Phan Duy Tú 31/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
169 Đỗ Chiếm Duy 27/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
170 Nguyễn Thị Ngọc Bỉ 29/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
171 Nguyễn Hương Quỳnh 11/11/1998 Tốt nghiệp năm 2016
172 Nguyễn Long An 19/02/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
173 Nguyễn Tấn Phước 05/11/2000 hí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
174 Lê Minh Thư 24/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
175 Trần Thị Ngọc Anh 27/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
176 Đặng Thị Tố Quyên 26/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
177 Phan Thị Út Mận 19/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
178 Đặng Thị Hoàng Quyên 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
179 Nguyễn Thị Huyền Trân 07/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
180 Đỗ Huyền Trang 26/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
181 Văn Đức Tiến 21/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
182 Nguyễn Ngọc Lan Anh 14/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
183 Lê Lý Kim Thảo 28/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
184 Yên Thị Ngọc Ánh 14/12/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
185 Từ Thanh Toàn 29/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
186 Nguyễn Trương Tú Anh 27/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
187 Võ Trần Kiều Anh 21/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
188 Phạm Thị Lệ Thanh 16/03/1999 Tốt nghiệp năm 2017
189 Đặng Ngọc Kim Ngân 08/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
190 Võ Hoàng Tiến 17/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
191 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên 10/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
192 Huỳnh Thị Nhàn 12/12/1999 Tốt nghiệp năm 2017
193 Cao Văn Tạo 26/09/1999 Tốt nghiệp năm 2017
194 Nguyễn Đoàn Kiều My 12/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
195 Nguyễn Phúc Quỳnh Như 28/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
196 Phạm Thanh Thư 25/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
197 Đinh Kim Hiếu 09/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
198 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
199 Lâm Thị Mỹ Duyên 30/10/1999 Tốt nghiệp năm 2017
200 Nguyễn Hoàng Phi 23/09/1997 Tốt nghiệp năm 2016
201 Nguyễn Thanh Nhã Trúc 02/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
202 Nguyễn Phạm Quốc Tuấn 10/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
203 Nguyễn Duy Tân 15/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
204 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
205 Lường Thị Vân Anh 15/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
206 Cao Sĩ Ben 20/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
207 Hoàng Thị Ngọc Anh 27/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
208 Nguyễn Lê Quốc Anh Thư 02/09/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
209 Mai Minh Trẫm 08/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
210 Đặng Thị Ngân Hà 22/07/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
211 Ngô Thanh Sang 20/10/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
212 Cao Thúy Hằng 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
213 Phạm Thị Thu Trang 02/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
214 Nguyễn Long Vũ 27/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
215 Nguyễn Thị Ái Thi 20/04/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
216 Lê Hải Huỳnh 15/06/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
217 Phan Thị Xinh 06/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
218 Lê Như Quỳnh 08/10/1999 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao. (Trung tâm giáo dục thường xuyên)
219 Ngô Thị Như Ý 02/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
220 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
221 Cao Nữ Kỳ Duyên 18/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
222 Hồ Trúc Ly 26/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
223 Nguyễn Bé Thảo 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
224 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 06/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
225 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
226 Võ Phượng Tường Vy 24/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
227 Trần Thành Đạt 20/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
228 Trần Nguyễn Kim Anh 21/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
229 Từ Kim Ngọc 25/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
230 Lâm Hồng Tâm 02/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
231 Vũ Thị Hồng Nhung 14/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
232 Bùi Bảo Nhi 15/09/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
233 Trần Thị Hương Thảo 17/09/1998 Tốt nghiệp năm 2016
234 Nguyễn Như Danh 15/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
235 Thị Ru 12/05/1998 Tốt nghiệp năm 2016
236 Mã Trung Thành 17/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
237 Trần Huỳnh Trâm Anh 26/12/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
238 Tô Đại Dương 15/06/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
239 Ngô Thị Như Ý 02/11/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
240 Lê Đức Trường 09/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
241 Trần Anh Thư 24/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
242 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
243 Triệu Lan Phương 01/01/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
244 Đào Ngọc Trinh 11/05/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
245 Thạch Thị Thu Nga 07/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
246 Trần Thị Ngọc Dung 22/02/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
247 Lê Mạnh Minh Trung 26/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
248 Ngô Thị Lương 23/10/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao.
249 Hà Thảo Vy 23/08/2000 Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy chương trình đại trà và chất lượng cao.