trangchu
Thí sinh lưu ý:
- Tên đăng nhập là số CMND của thí sinh, mật khẩu là ngày sinh của thí sinh theo dạng ngàythángnăm.
VD: Thí sinh có số CMND: 123456789, ngày sinh: 03/05/2000 thì tên đăng nhập của thí sinh sẽ là 123456789, mật khẩu là 030500
- Các vấn đề thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại Phòng Quản lý đào tạo, địa chỉ: Phòng A204, trụ sở chính trường ĐH Tài chính - Marketing số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028 37720404 để được giải đáp.
 
DANH SÁCH HỒ SƠ XÉT TUYỂN KHÔNG HỢP LỆ
STTHỌ TÊN THÍ SINHNGÀY SINHLÝ DO
1 Trần Thị Thu Hằng 20/09/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
2 Phạm Quang Dũng 09/11/2000 Tốt nghiệp năm 2018
3 Nguyễn Anh Hào 29/10/2000 Trung tâm giáo dục thường xuyên
4 Trần Nhật Tân 03/06/1999 Tốt nghiệp năm 2017
5 Vũ Hoàng Khánh 27/08/2001 Trung tâm giáo dục thường xuyên
6 Đào Thị Hà 07/03/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
7 Nguyễn Thị Ngọc 04/09/1995 Tố nghiệp năm 2013
8 Huỳnh Thanh Tiến 03/02/1999 Tốt nghiệp năm 2017
9 Nguyễn Huỳnh Lan Thơ 15/01/2000 Tốt nghiệp năm 2018
10 Phạm Ngọc Đồng 10/01/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
11 Nguyễn Quốc Ty 14/07/2000 TỐT NGHIỆP NĂM 2018
12 Nguyễn Nhựt Huỳnh 28/03/2000 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
13 Lê Thị Yến Vy 11/05/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
14 Trần Thạch Thảo 27/07/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
15 Trần Thị Ngân 16/09/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
16 Trần Thảo Vân 14/11/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
17 Trần Văn Cương 02/09/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
18 Lê Văn Thắng 24/08/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
19 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/09/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
20 Nguyễn Thị Trà My 13/02/2001 Hết thời gian nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học
21 Lưu Minh Hòa 15/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
22 Nguyễn Thị Huệ 19/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
23 Phạm Hoàng Minh Phát 03/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
24 Nguyễn Võ Diệu Đoan 06/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
25 Nguyên Thị Hồng Nhung 03/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
26 Ngô Thị Thu Thẩm 03/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
27 Tô Bão Kiên 12/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
28 Trần Huỳnh Anh Thư 12/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
29 Nguyễn Thị Như Ý 06/07/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
30 Lê Thị Thúy 04/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
31 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
32 Lương Thị Hồng Yến 31/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
33 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
34 Lê Thị Huyền Trâm 22/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
35 Nguyễn Hương Quỳnh 24/09/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
36 Bùi Thị Hồng 13/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
37 Huỳnh Anh Thơ 23/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
38 Bùi Thị Tuyết Quyên 19/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
39 Danh Thị Yến Linh 12/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
40 Nguyễn Ngọc Trâm 31/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
41 Trịnh Hoàng Minh Phượng 25/12/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
42 Bùi Thị Như Quỳnh 22/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
43 Lâm Quốc Khánh 09/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
44 Giang Bích Thoại 17/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
45 Đặng Tiểu Phụng 28/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
46 Hoàng Hoài Thư 10/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
47 Nguyễn Nữ Trà My 09/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
48 Vũ Bùi Hà Linh 10/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
49 Nguyễn Ngọc Thư 22/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
50 Trần Ngọc Trân 05/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
51 Trần Tân Tỵ 26/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
52 Nguyễn Thảo Ái Trân 03/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
53 Huỳnh Phạm Hoài Thương 02/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
54 Trần Anh Tú 28/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
55 Lê Nữ Nguyệt Ảnh 29/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
56 Huỳnh Kim Hiện 13/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
57 Huỳnh Phạm Nghi Đình 05/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
58 Trần Thanh Thảo 05/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
59 Trần Công Lịnh 12/09/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
60 Nguyễn Hoàng Hùng 09/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
61 Nguyễn Thị Yến Nga 28/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
62 Mai Thanh Phong 01/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
63 Nguyễn Thị Bích Thương 24/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
64 Nguyễn Thị Kim Nhung 28/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
65 Vũ Tấn Hưng 03/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
66 Đỗ Hà Giang 14/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
67 Nguyễn Thị Trúc 20/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
68 Trịnh Thị Thắm 04/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
69 Kim Huyền Duy 01/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
70 Đặng Công Sơn 28/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
71 Võ Đặng Ngọc Trân 18/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
72 Nguyễn Mai Phương 14/08/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
73 Nguyễn Thị Hà 17/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
74 Đặng Vũ Thúy Quyên 06/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
75 Phan Thị Cao Nguyên 19/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
76 Võ Thị Tuyết Ngân 18/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
77 Nguyễn Anh Khiết 19/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
78 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
79 Trần Thị Kiều Nhung 15/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
80 Nguyễn Đăng Sơn 21/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
81 Võ Thị Phương 10/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
82 Phan Thị Ninh Huyền 21/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
83 Nguyễn Xuân Trường 27/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
84 Bùi Thị Hà Trang 18/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
85 Nguyễn Thị Bích Liễu 04/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
86 Trần Ngọc Thiên Kim 26/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
87 Trương Hoàng Cẩm Quy 02/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
88 Võ Tường Vy 10/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
89 Lê Thị Ngọc Quỳnh 08/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
90 Lê Viết Long 16/12/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
91 Lê Minh Hiếu 25/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
92 Nguyễn Nhật Hồng 23/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
93 Nguyễn Phạm Thúy An 26/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
94 Lê Minh Khôi 30/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
95 Đặng Ngọc Thiện 15/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
96 Phạm Thị Quí 15/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
97 Phạm Nguyễn Thùy Duyên 19/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
98 Nguyễn Trần Hoài Thư 09/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
99 Nguyễn Thị Băng Nhi 18/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
100 Hoàng Thị Mỷ Hão 10/05/1999 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
101 Võ Đình Gia Thảo 02/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
102 Lê Thị Hồng Giang 18/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
103 Mai Thị Thu Vân 01/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
104 Huỳnh Thị Thu Thảo 10/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
105 Nguyễn Vy Hồng Thảo 06/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
106 Phạm Như Quỳnh 19/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
107 Hồ Nhật Lệ 30/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
108 Phạm Thị Sơn Ca 27/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
109 Hồ Thị Thu Trinh 16/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
110 Đinh Ngọc Dính 15/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
111 Hoàng Gia 05/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
112 Nguyễn Văn Dũng 13/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
113 Phan Lý Tường Vy 25/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
114 Nguyễn Quỳnh Nhật Thảo 02/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
115 Phạm Thị Bích 10/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
116 Võ Thị Thanh Thủy 22/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
117 Phạm Thị Mỹ Duyên 14/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
118 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
119 Trần Lê Quỳnh Uyển 07/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
120 Hoàng Thị Dương 12/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
121 Lê Thị Ngọc Linh 12/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
122 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 22/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
123 Nguyễn Thị Tú Anh 08/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
124 Bùi Thị Thanh Hiếu 20/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
125 Nguyễn Trúc Linh 26/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
126 Võ Quỳnh Như 18/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
127 Nguyễn Phạm Anh Thư 14/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
128 Nguyễn Thạch Thảo 12/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
129 Đỗ Nguyễn Phước Thịnh 30/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
130 Nguyễn Thị Phương Nam 11/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
131 Nguyễn Công Hậu 04/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
132 Nguyễn Lan Vy 04/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
133 Đặng Nguyễn Tấn Trung 08/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
134 Huỳnh Thị Kiều Thắm 18/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
135 Đỗ Thanh Phong 12/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
136 Võ Thị Trâm Anh 16/08/1917 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
137 Nguyễn Thế Vinh 06/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
138 661 02/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
139 Hà Minh Thư 21/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
140 Võ Nguyễn Duy Phương 10/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
141 Nguyễn Thị Diệu Thanh 16/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
142 Đỗ Anh Thư 10/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
143 Nguyễn Phạm Trúc Linh 02/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
144 Nguyễn Thị thanh Thảo 21/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
145 Trần Thảo Vy 20/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
146 Trịnh Quang Huy 11/02/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (tốt nghiệp năm 2018)
147 Nguyễn Thị Thu Hà 07/03/1998 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (tốt nghiệp năm 2016)
148 Trần Thị Thu Hà 21/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
149 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 07/03/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
150 Lê Thị Thu Hiền 17/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
151 Ngô Thị Thẩm Phương 10/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
152 Nguyễn Thị Vân Phượng 16/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
153 Huỳnh Ngọc Đạt 30/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
154 Đinh Lê Ngọc 12/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
155 Trương Anh Hào 09/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
156 Nghiêm Hữu Thắng 21/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
157 Đỗ Thị Bích Hồng 27/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
158 Võ Huỳnh Hoàng Nhi 19/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
159 Nguyễn Quang Trung 27/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
160 Đinh Thị Thanh Hương 24/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
161 Đào Nguyễn Thu Vy 30/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
162 Trương Thị Như Ý 18/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
163 Đặng Thị Minh Hải 08/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
164 Nguyễn Thị Thúy Hồng 30/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
165 Nguyễn Thùy Vy 19/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
166 Phạm Trần Nguyên Khang 16/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (Trung tâm GDTT)
167 Mai Võ Quế Trâm 18/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
168 Trịnh Thị Kim Yến 29/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
169 Trịnh Thị Như Quỳnh 17/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
170 Trần Thị Thu Trang 20/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
171 Mai Nguyễn Thanh Hiền 14/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
172 Vương Thị Bình 03/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
173 Bùi Thị Bích Hiền 14/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
174 Phạm Huỳnh Thuần 17/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
175 Đinh Thị Ngọc Diệp 29/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
176 Võ Tuyết Vy 12/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
177 Lê Thị Lệ Út 16/04/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
178 Ngô Thị Tuyết Ngân 22/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
179 Nguyễn Hoàng Anh 21/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
180 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
181 Nguyễn Thị Kiều Trinh 25/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
182 Phan Thị Ngọc Thi 15/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
183 Trần Trí Nguyên 25/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
184 Nguyễn Võ Diệu Đoan 06/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
185 Nguyễn Thị Ngôn Nhi 11/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
186 Trần Thị Hồng Ngọc 19/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
187 Phạm Hoàng Vũ 04/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
188 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
189 Nguyễn Thị Kiều Mi 21/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
190 Phùng Thị Mỹ Duyên 16/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
191 Ngô Biện Cẩm Như 04/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
192 Đỗ Thị Bích Tuyền 21/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
193 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
194 Trần Triệu Vy 08/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
195 Phạm Thị Cẩm Ngọc 26/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
196 Trần Nguyễn Linh Phương 22/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
197 Đào Ngọc Linh 24/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
198 Phạm Việt Hà 02/04/1997 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (tốt nghiệp năm 2015)
199 Hồ Thị Kiều 10/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
200 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
201 Trần Thị Kim Quyền 11/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
202 Nguyễn Thị Gia Quỳnh 20/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
203 Đặng Lương Mai Quỳnh 19/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
204 Nguyễn Hoàng Ngọc Tú 12/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
205 Nguyễn Thị Phương Diễm 27/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
206 Nguyễn Huỳnh Trang Thanh 01/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
207 Lê Thủy Trúc 15/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
208 Phạm Việt Anh 12/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
209 Trịnh Anh Thư 07/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
210 Lê Ngọc Phúc 06/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
211 Đỗ Thị Thủy 18/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
212 Nguyễn Thị Mai Luyến 15/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
213 Phan Thị Hồng Đào 26/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
214 Hồ Thùy Trang 16/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
215 Nguyễn Thị Dâng 02/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
216 Nguyễn Bảo Phúc 21/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
217 Nguyễn Thị Huyền 18/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
218 Phan Thúy Thanh 06/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
219 Lê Thị Phương Uyên 30/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
220 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
221 Phan Thị Hồng Nhung 29/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
222 Huỳnh Tường Vy 04/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
223 Lê Thị Ngọc Quỳnh 08/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
224 Nguyễn Thị Hiền 14/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
225 Nguyễn Minh Hiền 18/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
226 Bùi Lê Thúy Hoài 07/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
227 Nguyễn Hữu Thiện 30/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
228 Nguyễn Ngọc Minh Châu 24/07/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
229 Chế Thị Vi 20/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
230 Lê Thị Kim Ngân 25/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
231 Nguyễn Thị Thủy Triều 02/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
232 Lê Thành Trung 01/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
233 Đoàn Thị Thùy Trang 04/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
234 Trần Thị Khuyên 28/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
235 Lý Ái Xuân 08/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
236 Nguyễn Thị Hiền 18/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
237 Võ Thị Hoài Mến 01/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (TTGDTX)
238 Trần Ngọc Thảo Nguyên 04/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
239 Nguyễn Ngọc Mai Quỳnh 10/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
240 Phạm Hồng Nhung 17/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
241 Lê Thị Thúy Nhàn 10/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
242 Trần Nhựt Long 07/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
243 Dương Thị Mai 24/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
244 La Hồng Hạnh 02/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
245 Lê Thị Yến Vy 04/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
246 Đinh Quốc Trung 18/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
247 Võ Thị Thanh Hiền 21/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
248 Nguyễn Thị Kiều Ngân 28/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
249 Phạm Lê Ngọc Anh 25/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
250 Phan Anh Bảo 20/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
251 Phan Ngọc Chi 21/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
252 Lý Ngọc Hân 26/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
253 Đỗ Thị Nhật Linh 04/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
254 Nguyễn Thị Cẩm Giang 29/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
255 Phan Quỳnh Anh 07/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
256 Nguyễn Thảo Duy 12/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
257 Đỗ Thùy Bạch Yến 06/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
258 La Thụy Phương Thảo 25/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
259 Trần Nguyễn Yến Nhi 17/03/1999 Trung tâm giáo dục thường xuyên
260 Phạm Tấn Thắng 01/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
261 Lê Nhật Tân 21/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
262 Trần Vũ Phương Ngân 25/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
263 Nguyễn Thân Trọng Tính 08/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
264 Trần Thị Mỹ Dung 12/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
265 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
266 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 18/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
267 Nguyễn Hữu Sang 09/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
268 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
269 Nguyễn Thanh Tuyền 25/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
270 Nguyễn Lê Hồng Phúc 20/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
271 Bùi Thị Yến Nhi 10/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
272 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
273 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
274 Nguyễn Anh Tú 05/04/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (tốt nghiệp năm 2018)
275 Trương Thị Ngọc Huyền 29/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
276 Trần Thị Thu Thảo 25/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
277 Nguyễn Thị Ngọc 28/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
278 Trần Phan Hoàng Vi 30/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
279 Vũ Trọng Hùng 11/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
280 Nguyễn Ngô Bảo Khuyên 18/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
281 Phạm Bảo Ngân 04/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
282 Vương Thị Bình 03/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
283 Trần Hồng Nhung 29/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
284 Lê Hoàng Duy 15/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
285 Trần Tiến Trung 24/04/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
286 Lê Ngọc Phúc 06/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
287 Trần Thanh Anh 27/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
288 Lữ Thị Huyền Diệu 03/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
289 Lý Thị Thanh Châu 03/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
290 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 17/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
291 Trần Như Quỳnh 19/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
292 Ngô Thị Vui 26/12/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
293 Trần Thị Thanh Châu 15/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
294 Nguyễn Thị Kim Yến 05/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
295 Phan Thúy Diễm 25/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
296 Trương Thị Như Ý 25/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
297 Võ Thị Thảo Vy 10/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
298 Nguyễn Thị Kiều Diễm 22/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
299 Nguyễn Thị Kiều Mi 21/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
300 Phạm Hà Ngọc Hiền 15/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
301 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/07/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
302 Phạm Minh Thảng 07/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
303 Trần Thị Phương Thanh 13/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
304 Trần Thị Kiều Diễm 12/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
305 Tăng Bích Như 02/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
306 Ngô Ánh Tuyết 22/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
307 Trần Thị Mỹ Hà 02/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
308 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/12/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
309 Nguyễn Thị Huệ 11/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
310 Huỳnh Anh Nghị 07/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
311 Nguyễn Thành Nhất 05/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
312 Trương Lê Hoài Anh 22/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
313 Đỗ Thị Ánh Thư 23/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
314 Nguyễn Thị Thanh Kiều 12/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
315 Vũ Hà Tú Anh 02/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
316 Huỳnh Thanh Trúc 01/05/1999 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
317 Nguyễn Thảo Uyên 30/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
318 Phan Thị Ngọc Thi 15/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
319 Đàm Thị Lợi 05/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
320 Trần Đại Phát Tài 15/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
321 Đỗ Minh Tân 20/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
322 Trần Thị Hồng Vân 12/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
323 Đặng Thị Loan 14/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
324 Phạm Văn Tài 12/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
325 Quang Hoàng Mỹ 12/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
326 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
327 Trần Châu Xuân Nguyên 01/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
328 Nguyễn Thị Hằng 24/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
329 Nguyễn Thị Lâm Phương 04/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
330 Đinh Thị Hoài An 22/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
331 Quách Thị Bảo Trân 03/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
332 Nguyễn Đức Huy 25/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
333 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
334 Nguyễn Ngọc Như Ý 18/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
335 Nguyễn Huyền Vân 29/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
336 Nguyễn Thanh Hiền 16/10/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
337 Đinh Hoàng Gia Nghi 27/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
338 Ngô Thảo Nhi 26/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
339 Nguyễn Minh Kha 00/00/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
340 Phùng Thị Cẩm Tú 01/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
341 Đào Thị Nga 20/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
342 Phạm Diễm Trinh 13/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
343 Bùi Thị Mỹ Hạnh 11/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
344 Nguyễn Lê Cẩm Tú 23/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
345 Võ Thị Như Ý 24/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
346 Võ Thị Mỹ Duyên 22/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
347 Nguyễn Thị Yến 11/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
348 Đậu Thị Trì 25/09/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
349 Tống Nhật Phương 02/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
350 Dương Thị Mỹ Duyên 30/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
351 Nguyễn Tiến Dương 09/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
352 Bùi Thị Nhật Nguyên 12/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
353 Ngô Thị Dung 07/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
354 Đào Duy Bảo Ngọc 04/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
355 Phan Thúy vy 24/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
356 Trần Thị Cẩm Ly 14/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
357 Nguyễn Minh Hiếu 29/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
358 Võ Thị Mỹ Nhân 27/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
359 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
360 Hoàng Nhật Quỳnh Như 28/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
361 Võ Thu Hiền 18/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
362 Lê Phương Nga 18/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
363 Lê Thanh Huyền 43/07/2002 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
364 Lê Thị Thanh Thảo 16/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (Trung tâm giáo dục thường xuyên)
365 Nguyễn Thùy Ngọc Hòa 28/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
366 Nguyễn Thị Hương Mai 10/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
367 Trần Thị Minh Anh 01/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
368 Lý Trần Ngọc Thuận Hòa 16/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
369 Nguyễn Hoàng Thu Hương 23/10/1921 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
370 Nguyễn Việt Trường Sơn 13/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
371 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 26/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
372 Đăng Đoàn Thảo Vy 11/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
373 Phạm Ái Tuyết 10/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
374 Nguyễn Trần Đoan Trinh 06/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
375 Nguyễn Trần Thanh Thiên 06/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
376 Huỳnh Gia Bảo 30/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
377 Lê Bá Phú 14/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
378 Trần Thị Nhu Mì 20/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (Trung tâm giáo dục thường xuyên)
379 Nguyễn Thành Nam 03/05/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (tốt nghiệp năm 2018)
380 Nguyễn Thị Kim Thắng 07/11/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
381 Nguyễn Anh Thư 30/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
382 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
383 Trương Văn Nguyên 21/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
384 Trần Mật Nhi 08/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
385 Phan Trần Hoàng Khang 29/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
386 Phan Thị Thúy Loan 30/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
387 Đặng Nguyễn Hoài Phương 14/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
388 Nguyễn Quỳnh Anh 07/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
389 Phạm Duy Hạnh Duyên 31/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
390 Lê Ngọc Thảo Uyên 26/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
391 Lương Hoàng Thụy Vũ 10/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
392 Lê Duy Thông 22/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
393 Trần Hoàng Đạt 25/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
394 Bùi Thị Cẩm Dung 02/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
395 Ngô Trần Minh Thúy 11/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
396 Mai Chí Cường 22/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
397 Nguyễn Thị Hồng Vân 30/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
398 Nguyễn Thùy Ngọc Hòa 28/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
399 Hồ Thị Nhật 04/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
400 Trần Thị Diễm Quỳnh 03/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
401 Trương Lê Kha Hy 23/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
402 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
403 Phan Nguyễn Phương Thủy 19/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
404 Phạm Phương Thanh 12/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
405 Trần Thị Anh Thơ 26/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
406 Ngô Thị Ngọc Trâm 06/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
407 Phùng Thị Ngọc Trâm 15/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
408 Trần Thị Kim Sang 10/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
409 Huỳnh Thị Kiều My 06/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
410 Trần Minh Mẫn 03/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
411 Nguyễn Thị Tiền Giang 19/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
412 Nguyễn Thanh Lam 21/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
413 Võ Hoài Thanh 05/10/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (tốt nghiệp năm 2018)
414 Phạm Giang Ninh 30/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
415 Nguyễn Ngọc Huyền 07/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
416 Phạm Thị Thúy Quỳnh 28/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
417 Ngô Doãn Thục Quyên 09/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
418 Lai Thị Tuyết Nhung 29/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
419 Huỳnh Hoàng Thành Như Ý 03/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
420 Nguyễn Thị Phương Nam 25/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
421 Võ Thị Tuyết Nhi 15/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
422 Nguyễn Đức Huy 10/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
423 Đàm Vĩnh Tiến 15/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
424 Lê Đặng Uyên Châu 30/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
425 Dương Tâm Như 24/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
426 Phan Thị Thảo Vi 04/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
427 Lê Thị Thùy Dung 12/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
428 Cao Khánh Vân 24/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
429 Triệu Thanh Hùng 26/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
430 Ngụy Nguyễn Ngọc Ngân 26/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
431 Phùng Thị Cẩm Tú 02/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
432 Lê Thị Kim Yên 15/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
433 Phạm Nguyễn Nhật Linh 03/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
434 Đỗ Thị Minh Ngọc 10/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
435 Huỳnh Quế Phương 10/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
436 Đặng Huỳnh Yến Nhi 08/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
437 Nguyễn Hải Đăng 06/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
438 Võ Nguyễn Như Ý 15/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
439 Cao Nguyễn Phương Oanh 04/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
440 Phạm Thị Diễm Phúc 28/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
441 Phạm Thị Kim Chung 07/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
442 Cao Thị Trà My 08/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
443 Phùng Thị Trúc Ly 05/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
444 Nguyễn Thiên Nga 17/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
445 Nguyễn Thị Yến Oanh 25/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
446 Trần Nguyễn Minh Tuyền 01/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
447 Phạm Thị Cẩm Hằng 17/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
448 Nguyễn Tường Vy 01/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
449 Phạm Ngọc Thảo Vi 28/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
450 Nguyễn Thị Cẩm Xuyên 22/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
451 Nguyễn Trung Trực 26/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
452 Phạm Thị Kim Ngân 25/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
453 Trần Thị Như Sương 14/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
454 Nguyễn Thị Thanh Vy 15/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
455 Trịnh Thị Thùy Dương 28/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
456 Trần Lê Thúy An 30/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
457 Nguyễn Như Quỳnh 06/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
458 Mạnh Kiều Nhung 10/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
459 Ngô Thị Diễm Lệ 06/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
460 Cao Thị Luyến Thương 29/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
461 Nguyễn Thanh Tuyền 16/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
462 Trần Phương Hà 12/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
463 Cao Thị Hạnh 12/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
464 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 05/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
465 Nguyễn Thị Bích Thùy 03/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
466 Nguyễn Hoàng Nhất 25/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
467 Thái Nhất Hoàng 13/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
468 Võ Mộng Thanh Vy 10/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
469 Trần Thị Anh Khoa 25/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
470 Trần Thị Kim Ngân 25/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
471 Đổ Châu Anh 15/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
472 Phạm Lê Minh Anh 23/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
473 Bùi Thị Kim Ngân 30/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
474 Huỳnh Thị Phấn 27/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
475 Huỳnh Tuấn Anh 08/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
476 Nguyễn Hồng Anh 27/02/2002 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
477 Trần Khánh Vy 14/10/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng (chương trình đại trà)
478 Huỳnh Thanh Thảo 29/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
479 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/07/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
480 Nguyễn Thị Cẩm Loan 12/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
481 Dương Tú Tú 20/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
482 Lê Thị Thu Trang 28/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
483 Phan Thị Thanh Vân 21/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển
484 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 07/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển
485 Trần Thị Mỹ Hiếu 11/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển
486 Lưu Thị Thu Hương 17/09/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển
487 Vũ Thị Chiều Thu 05/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển
488 Trần Phạm Thùy Trang 05/09/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
489 Thẩm Thị Ngọc Quyền 24/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
490 Trịnh Bảo Anh 13/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
491 Hà Văn Ân 28/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
492 Hà Thị Thu Trang 14/12/2000 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
493 Trần Thị Hạnh Phúc 09/12/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
494 Nguyễn Hoàng Nguyên 27/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
495 Văn Nguyễn Bảo Trân 28/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
496 Hoàng Mai Trinh 28/04/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
497 Võ Thị Minh Khánh 13/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
498 Trần Nguyễn Đại Lợi 12/05/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
499 Lê Hồng Hạnh 18/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
500 Phạm Thị Thúy Hòa 15/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
501 Dương Thị Cẩm Vân 22/01/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
502 Nguyễ Thị Thủy Tiên 26/08/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
503 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 03/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
504 Dương Thị Thùy Linh 16/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
505 Nguyễn Huy Hoàng 20/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
506 Tống Ngọc Mỹ Linh 20/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
507 Lê Hoàng Yến 27/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
508 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/02/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
509 Phạm Thị Trà My 24/06/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
510 Lâm Duy Khánh 14/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
511 Đặng Thị Mỹ Lan 20/10/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
512 Phạm Kim Ngọc 01/11/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
513 Trần Thị Phượng Truyền 23/03/2001 Không đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển thẳng
514 Lê Bảo Long 25/01/2000 Tốt nghiệp lớp 12 năm 2017