THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ

KIẾN THỨC:
- Khối kiến thức giáo dục đại cương: cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn, quản trị, ngoại ngữ, kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và quản trị hệ thống thông tin.
-Khối kiến thức chuyên ngành: cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ thống thông tin quản lý (MIS) và hệ thống thông tin kế toán (AIS) để xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, phần mềm quản lý, phần mềm kế toán trong nhiều lĩnh vực như: kinh doanh và kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, marketing, lao động - tiền lương, kế toán doanh nghiệp, kế toán vật tư hàng hóa, kế toán tổng hợp, …; quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích và phát triển hệ thống thông tin với mục tiêu trở thành chuyên viên quản trị hệ thống thông tin và lập trình viên tại các công ty và doanh nghiệp sản xuất và gia công phần mềm.
-Khối kiến thức bổ trợ: người học được tự chọn kiến thức bổ sung theo từng khối như: Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Marketing, Tài chính,…

KỸ NĂNG:
* Kỹ năng cứng
- Tổ chức quản lý hệ thống máy tính để giải quyết các nghiệp vụ xử lý và phân tích hoạt động kinh tế trong sản xuất, kinh doanh và thương mại điện tử; tin học hóa hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
- Tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại như mạng máy tính, mạng Internet, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin quản lý và các công cụ xử lý trong môi trường Windows và phần mềm mã nguồn mở với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: SQL Server, MySQL, Oracle; lập trình với các ngôn ngữ: Java, C#.NET, ASP.NET, PHP,… và lập trình ứng dụng trên thiết bị di động (Android, iOS, Windows Mobile, …);
- Có khả năng sử dụng các phần mềm Rational Rose, Power Designer, Visio để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý phục vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp;
- Có khả năng phân tích, đề xuất các giải pháp tin học để giải quyết các bài toán liên quan lĩnh vực quản lý và lĩnh vực kế toán trong thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp;
- Được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và ngoại ngữ để có thể tin học hóa hệ thống thông tin của đơn vị.
* Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo trong việc tiếp thu công nghệ mới;
- Có kỹ năng phân tích và thiết kế dự án công nghệ thông tin.
- Có khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc nhóm khi triển khai các phần mềm quản lý và kế toán cho doanh nghiệp;
-Có khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc và khả năng thuyết trình các dự án phát triển công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

CHUẨN ĐẦU RA: Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định của trường (TOEIC 405 điểm) khi tốt nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại: các công ty sản xuất và gia công phần mềm quản lý và phần mềm kế toán, phòng công nghệ thông tin, phòng kỹ thuật, phòng kế toán – tài vụ hoặc các cơ quan quản lý nhà nước với vai trò chuyên viên phát triển và quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp hoặc lập trình viên trong các dự án phần mềm.
- Theo năng khiếu và sở thích, một bộ phận sinh viên khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng tiêu chuẩn quy định.