THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH KINH DOANH

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học những kiến thức tương đối rộng về ngôn nhữ Anh, văn hóa, văn minh, xã hội và văn học Anh; rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt đủ hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn như : giảng dạy, biên dịch, phiên dịch trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, kinh tế, xã hội…

KỸ NĂNG: Đạt được kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh ở trình độ cao (Advanced). Đạt được kỹ năng phiên dịch (Translation) hai chiều ( Anh – Việt, Việt – Anh ) ở trình độ trung cấp (Intermediate) và kỹ năng phiên dịch (Interpretation) ở trình độ tiền trung cấp (Pre -Intermediate). Đạt được kiến thức nền ở các lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn … bằng tiếng Anh

CHUẨN ĐẦU RA: Ngoại ngữ : Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội..Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ Anh và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, văn minh của các nước cộng đồng Anh. Trình độ tin học Trình độ A.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, khách sạn, công ty du lịch, các lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngoại thương, các trung tâm ngoại ngữ, các tổ chức, cơ quan,công ty có sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, kinh doanh. Một bộ phận sinh tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hay các trường phổ thông