THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học những kiến thức để có khả năng: Tổ chức quản lý hệ thống máy tính để giải quyết các nghiệp vụ xử lý và phân tích hoạt động kinh tế trong lĩnh vực kế toán – tài chính; tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại như mạng máy tính, mạng Internet và các công cụ xử lý trong môi trường Windows. Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tin học – kế toán để phát triển hệ thống. Đủ khả năng để tiếp tục học tập theo chương trình đào tạo sau đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý.

KỸ NĂNG: Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kế toán để có thể đảm nhiệm vị trí công tác kế toán tại doanh nghiệp; Sinh viên phải hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng trước khi tốt nghiệp; Có khả năng tin học hóa hệ thống kế toán bằng các phần mềm Excel, Access, Visual Foxpro và Visual Studio.Net; Có khả năng sử dụng các phần mềm Rational Rose, Power Designer để phân tích thiết kế hệ thống kế toán và quản trị dữ liệu với các phần mềm: SQLServer, MS.Access và Visual Foxpro.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản đạt tiêu chuẩn TOEIC 405 điểm đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng sau khi tốt nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: phòng kế toán – tài vụ, phòng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý Nhà nước với vai trò là chuyên viên phát triển hệ thống kế toán doanh nghiệp. Theo năng khiếu và sở thích, một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng tiêu chuẩn quy định.