THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán; am hiểu các quy trình kế toán, nắm vững kiến thức chuyên môn để xử lý được các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế; và ứng dụng công nghệ thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản trị.

KỸ NĂNG: Có khả năng thực hiện, tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp; Xử lý công việc chuyên môn và có khả năng nghiên cứu độc lập; Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; Kỹ năng, kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác; Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường công tác.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Trình độ tin học Trình độ A

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Khi ra trường, sinh viên trở thành những chuyên viên kế toán của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Sau một thời gian, có thể đảm nhận các chức vụ cao hơn như: kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán, phó giám đốc, giám đốc tài chính và làm dịch vụ tư vấn về kế toán, tài chính cho các đơn vị. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN.