THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn về thương mại quốc tế: Thanh toán quốc tế, lập và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, marketing trong môi trường thương mại quốc tế, phân tích hiệu quả họat động thương mại quốc tế, luật pháp,…

KỸ NĂNG: Có năng lực đề ra các quyết định trong kinh doanh thương mại. Giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh. Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn. Có các kỹ năng nghiệp vụ về thương mại quốc tế.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệp đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng ; sử dụng được tiếng Anh về thương mại quốc tế. Trình độ tin học Trình độ A, sử dụng được một số công cụ tin học trong hoạt động thương mại quốc tế.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên có khả năng làm việc tại các phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng ngoại thương,… Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN.