THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn về kinh doanh quốc tế: Thanh toán quốc tế, lập và thực hiện hợp đồng kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, marketing trong môi trường kinh doanh quốc tế, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh quốc tế, luật pháp,…

KỸ NĂNG: Có năng lực đề ra các quyết định trong kinh doanh quốc tế. Giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh. Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn. Có các kỹ năng nghiệp vụ về kinh doanh quốc tế.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệ đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng ; sử dụng được tiếng Anh về kinh doanh quốc tế. Trình độ tin học: Trình độ A, sử dụng tốt các công cụ tin học trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên có khả năng làm việc tại các phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại – tài chính – đầu tư, văn phòng các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh, các công ty nước ngoài, các ngân hàng, …Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN.