THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn về kinh doanh bất động sản có kiến thức chuyên môn về môi giới, kinh doanh, đầu tư, quản lý bất động sản.

KỸ NĂNG: Sinh viên có kỹ năng: Thu thập thông tin và phân tích thị trường bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; phân tích và tham gia quản lý dự án đầu tư bất động sản; tham gia quản lý bất động sản; tham gia thẩm định giá bất động sản.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm đối với hệ đại học sau khi tốt nghiệp. Trình độ tin học Trình độ A, sử dụng được một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên học chuyên ngành Kinh doanh bất động sản đủ điều kiện để trở thành các chuyên viên làm việc tại các cơ quan Nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng, quản lý nhà đất, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các ngân hàng và quỹ đầu tư phát triển nhà. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về chuyên ngành Kinh doanh bất động sản tại các trường đại học, cao đẳng.