THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Marketing, kiến thức chuyên môn về thương hiệu và quản trị thương hiệu.

KỸ NĂNG: Có khả năng nghiên cứu và phân tích thông tin Marketing Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp như xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, định vị thương hiệu, quảng bá thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, khai thác thương hiệu, quản lý nhãn hàng...

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ ; Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo. Trình độ tin học Trình độ A

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc ở các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh – thương mại, có khả năng quản lý một nhãn hàng cho dòng sản phẩm, quản lý thương hiệu, hoặc làm việc tại các công ty dịch vụ hỗ trợ quảng bá thương hiệu như thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu, dịch vụ quảng bá thương hiệu… Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN.