THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

KIẾN THỨC: Cung cấp cho người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn về thẩm định giá để người học có khả năng vận dụng kiến thức thực hiện được trong thực tế các cuộc thẩm định giá tài sản bao gồm: bất động sản, máy thiết bị, doanh nghiệp.

KỸ NĂNG: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế, quản trị, tin học, lý thuyết thẩm định giá tài sản và thực hành thẩm định giá chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng: thu thập và phân tích thông tin thị trường tài sản; xây dựng kế hoạch và tổ chức việc thẩm định giá: bất động sản, máy - thiết bị; tham gia thẩm định giá: doanh nghiệp, thương hiệu, nguồn tài nguyên.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệp đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng. Trình độ tin học: Trình độ A

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Thẩm định giá có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng Tài chính quận, huyện, sở Tài chính các tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý giá cả của Chính phủ, các công ty tư vấn, công ty bảo hiểm, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, sàn giao dịch. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành thẩm định giá tại các trường đại học, cao đẳng.