THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

KIẾN THỨC: Chương trình giáo dục đại học chuyên ngành Quản trị bán hàng đào tạo ra cử nhân Quản trị bán hàng làm việc trong các doanh nghiệp. Kiến thức sinh viên có được sau khi tốt nghiệp: Sinh viên nắm vững kiến thức chung về kinh tế, quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt nắm sâu các kiến thức liên quan đến Bán hàng và Quản trị bán hàng như: Hành vi khách hàng, Tâm lý khách hàng, Giao tiếp khách hàng, Nghiệp vụ chào bán và bán hàng, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị bán sỉ, Quản trị bán lẻ, Chăm sóc khách hàng, v.v..

KỸ NĂNG: Các kỹ năng hình thành được sau khi tốt nghiệp: Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch bán hàng. Tổ chức triển khai các hoạt động bán sỉ, bán lẻ, bán hàng từ xa, bán hàng trực tiếp, chăm sóc khách hàng. Kiểm tra, quan sát, đánh giá và báo cáo các hoạt động bán hàng. Quản trị lực lượng bán hàng. Quản lý, điều hành cửa hàng bán lẻ.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ :Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 405 điểm sau khi tốt nghiệp đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng. Trình độ tin học: trình độ A . Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng và các phần mềm ứng dụng quản lý (lĩnh vực quản trị Bán hàng).

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên tốt nghiệp ra trường chủ yếu làm việc ở các phòng Bán hàng, phòng Kế hoạch kinh doanh, phòng Marketing thuộc mọi loại hình doanh nghiệp.