Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Số CMND
Mật khẩu
Quên mật khẩu
   
 
CÁC KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỐNG
DO TRƯỜNG QUẢN LÝ
- Website tuyển sinh: https://tuyensinh.ufm.edu.vn/

- Fanpage tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuyensinhufm/

- Group thông tin tuyển sinh: https://www.facebook.com/groups/tuyensinh.ufm.edu.vn

- Hỗ trợ kỹ thuật: https://www.facebook.com/phamtrinhufm

- Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 028 37720406
Ngoài các kênh trên, trường không có các kênh nào khác, thí sinh cân nhắc khi tham gia hoặc đọc thông tin trên các group hoặc page khác